Jak moderní POS systém ulehčuje inventuru

Pokud se zabýváte podnikáním, které vyžaduje evidenci zásob a materiálů, jistě víte, jak důležitá je inventura. Jde o proces, kterým se zjišťuje a zaznamenává množství a hodnota toho, co máte k dispozici ve svém podniku. Inventura vám pomáhá kontrolovat stav zásob, plánovat nákupy, snižovat náklady a minimalizovat riziko krádeže nebo ztrát. Jak ji dělat efektivně pomocí POS systému?

Tradiční manuální inventura

Inventura je časově náročná a pracná činnost, která vyžaduje spoustu ruční práce a papírové dokumentace. Při inventuře musíte například vážit, počítat nebo odhadovat množství položek a zapisovat rozdíly na papír. Všechny tyto údaje pak musíte porovnat s tím, co je vedeno v evidenci.

Tento tradiční způsob inventury je nejen zdlouhavý, ale také nepřesný. Papíry se mohou ztratit nebo poškodit, ruční počty mohou vést k chybám a nepřesnostem. To může mít za následek špatné řízení zásob, plýtvání materiály a nižší ziskovost.

Moderní způsob kontroly zásob

Kromě tradiční inventury naštěstí existuje i moderní řešení, které vám usnadní práci s inventurou ve vašem podniku. Jedná se o pokladní systém iKelp Pokladna, který nabízí elektronickou evidenci inventury. S iKelp Pokladnou můžete provádět rychlou a přesnou inventuru například přímo pomocí vašeho mobilního zařízení. Stačí pouze zadat reálně zjištěné stavy, nebo v gastro provozovnách například zadat vizuální stav alkoholu v láhvi na dotykové obrazovce vašeho telefonu, a systém se o zbytek už postará.

Zdroj: iKelp

Systém automaticky počítá rozdíly mezi skutečným stavem zásob a tím, co je uvedeno v evidenci. To eliminuje potřebu manuálního počítání a minimalizuje chyby. Systém také umožňuje snadno sledovat historii inventury a generovat podrobné reporty o stavu zásob.

S iKelp Pokladnou ušetříte čas a peníze, které byste jinak museli věnovat tradiční inventuře. Můžete se tak zaměřit na rozvoj svého podniku a zvýšení spokojenosti vašich zákazníků. Získáte nástroj, který vám pomůže efektivněji řídit svůj podnik a zvýšit jeho ziskovost.

Zdroj: iKelp

Nechte si elektronickou inventuru předvést

Pokud chcete iKelp Pokladnu vyzkoušet a zjistit, jak vám může ulehčit práci s inventurou ve vaší provozovně, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci a ukázku našeho systému. S tímto softvérem budete mít inventuru pod kontrolou.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard