Pokladňa a Sklad
 

Licencia iKelp Pokladňa a Sklad / Pokladňa / Predajca

 

LICENČNÁ ZMLUVA PRE PROGRAM iKelp Predajca
Táto zmluva je právna zmluva medzi Vami, koncovým užívateľom, a Abiset s.r.o.
Skôr ako začnete tento programový produkt používať, prečítajte si pozorne nasledujúce ustanovenia a podmienky.
INŠTALÁCIA, KOPÍROVANIE ALEBO INÉ VYUŽITIE PROGRAMU ZNAMENÁ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK S PODMIENKAMI ZMLUVY NESÚHLASÍTE A STE PÔVODNÝ KUPUJÚCI TOHTO PRODUKTU, BEZODKLADNE (DO JEDNÉHO MESIACA OD DÁTUMU NADOBUDNUTIA) VRÁŤTE PRODUKT VRÁTANE PUBLIKÁCIÍ A INÝCH MATERIÁLOV NA MIESTO, KDE STE ICH ZAKÚPILI A OBDRŽÍTE PLNÚ NÁHRADU.
LICENČNÉ PRÁVO. Na základe tejto licenčnej zmluvy smiete používať jednu kópiu programu spoločnosti Abiset ("Program") iba na jednom počítači / pracovnej stanici (licencie na počítač). Program sa na počítači "používa", ak je inštalovaný do trvalej pamäti (napr. na pevný disk, alebo iné zariadenie na ukladanie dát) tohto počítača. Program môže byť používaný v sieti iba vtedy, ak má každý súbežne pracujúci užívateľ originálny Program. Toto licenčné právo je poskytované na dobu 7 rokov od akceptovania tejto licenčnej zmluvy. Užívateľ má právo na upgrade (novú verziu) programu, ak má zaplatené všetky podlžnosti voči spoločnosti Abiset a predplatenú ročnú údržbu, kde nová verzia programu spadá do obdobia predplatenej údržby.
AUTORSKÉ PRÁVO. Všetky autorské práva na Program (vrátane animácií, zvukových nahrávok, obrázkov, hudby, fotografií, videa a textov obsiahnutých v Programe) sú majetkom spoločnosti Abiset, ich dodávateľov a poskytovateľov licencií. Sú chránené zákonmi o autorských právach, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími odpovedajúcimi národnými zákonmi. Nesmiete kopírovať program, manuál ani ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou produktu.
ĎALŠIE OBMEDZENIA. Nesmiete modifikovať, udeľovať licenciu, prenajímať, požičiavať, prekladať, vytvárať spätný preklad a analýzu, dekompilovať, alebo disassemblovať program bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Abiset. Môžete trvale previesť Vaše práva získané podľa tejto licenčnej zmluvy za podmienky, že prevediete všetky kópie produktu a všetky ďalšie materiály a za podmienky, že príjemca súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.
OBMEDZENIE ZÁRUKY. Abiset zaručuje, že program bude funkčný po dobu 90 dní od dátumu prevzatia a produkt nebude mať nedostatky materiálu po dobu 1 roku pri dodržaní podmienok bežného používania a údržby. S výnimkou tejto záruky je produkt poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. Abiset nezaručuje, že program splní všetky Vaše požiadavky a že činnosť programu bude bezchybná a neprtržitá. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zlyhanie funkcie v dôsledku nehody, či nesprávneho zaobchádzania.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ABISET, JEHO DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE POUŽITIA PRODUKTU, UŽÍVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE ALEBO TECHNICKEJ PODPORY.
UKONČENIE LICENCIE. Táto licencia je platná do svojho ukončenia. Licencia bude ukončená automaticky, pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie.
TECHNICKÁ PODPORA. Iba registrovaní užívatelia majú nárok na bezplatnú technickú podporu. Technická podpora nie je školenie.
AKTUÁLNE PLATNÉ ZENIE tejto licencie  je prístupné na internetových stránkach http://help.ikelp.com/go/?key=predajca.licencie.aplikacia

LICENČNÁ ZMLUVA PRE PROGRAM iKelp Pokladňa a Sklad / Pokladňa / Predajca

Táto zmluva je právna zmluva medzi Vami, koncovým užívateľom, a Abiset s.r.o. Skôr ako začnete tento programový produkt používať, prečítajte si pozorne nasledujúce ustanovenia a podmienky.

INŠTALÁCIA, KOPÍROVANIE ALEBO INÉ VYUŽITIE PROGRAMU ZNAMENÁ SÚHLAS S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK S PODMIENKAMI ZMLUVY NESÚHLASÍTE A STE PÔVODNÝ KUPUJÚCI TOHTO PRODUKTU, BEZODKLADNE (DO JEDNÉHO MESIACA OD DÁTUMU NADOBUDNUTIA) VRÁŤTE PRODUKT VRÁTANE PUBLIKÁCIÍ A INÝCH MATERIÁLOV NA MIESTO, KDE STE ICH ZAKÚPILI A OBDRŽÍTE PLNÚ NÁHRADU.

LICENČNÉ PRÁVO. Na základe tejto licenčnej zmluvy smiete používať jednu kópiu programu spoločnosti Abiset ("Program") iba na jednom počítači / pracovnej stanici (licencie na počítač). Program sa na počítači "používa", ak je inštalovaný do trvalej pamäti (napr. na pevný disk, alebo iné zariadenie na ukladanie dát) tohto počítača. Program môže byť používaný v sieti iba vtedy, ak má každý súbežne pracujúci užívateľ originálny Program. Toto licenčné právo je poskytované na dobu 7 rokov od akceptovania tejto licenčnej zmluvy. Užívateľ má právo na upgrade (novú verziu) programu, ak má zaplatené všetky podlžnosti voči spoločnosti Abiset a predplatenú ročnú údržbu, kde nová verzia programu spadá do obdobia predplatenej údržby.

AUTORSKÉ PRÁVO. Všetky autorské práva na Program (vrátane animácií, zvukových nahrávok, obrázkov, hudby, fotografií, videa a textov obsiahnutých v Programe) sú majetkom spoločnosti Abiset, ich dodávateľov a poskytovateľov licencií. Sú chránené zákonmi o autorských právach, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími odpovedajúcimi národnými zákonmi. Nesmiete kopírovať program, manuál ani ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou produktu.

ĎALŠIE OBMEDZENIA. Nesmiete modifikovať, udeľovať licenciu, prenajímať, požičiavať, prekladať, vytvárať spätný preklad a analýzu, dekompilovať, alebo disassemblovať program bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Abiset. Môžete trvale previesť Vaše práva získané podľa tejto licenčnej zmluvy za podmienky, že prevediete všetky kópie produktu a všetky ďalšie materiály a za podmienky, že príjemca súhlasí s podmienkami tejto zmluvy.

OBMEDZENIE ZÁRUKY. Abiset zaručuje, že program bude funkčný po dobu 90 dní od dátumu prevzatia a produkt nebude mať nedostatky materiálu po dobu 1 roku pri dodržaní podmienok bežného používania a údržby. S výnimkou tejto záruky je produkt poskytovaný bez ďalších záruk akéhokoľvek druhu. Abiset nezaručuje, že program splní všetky Vaše požiadavky a že činnosť programu bude bezchybná a neprtržitá. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zlyhanie funkcie v dôsledku nehody, či nesprávneho zaobchádzania.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ABISET, JEHO DODÁVATELIA ANI POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ BY VZNIKLI NA ZÁKLADE POUŽITIA PRODUKTU, UŽÍVATEĽSKEJ DOKUMENTÁCIE ALEBO TECHNICKEJ PODPORY.

UKONČENIE LICENCIE. Táto licencia je platná do svojho ukončenia. Licencia bude ukončená automaticky, pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie.

TECHNICKÁ PODPORA. Iba registrovaní užívatelia majú nárok na bezplatnú technickú podporu. Technická podpora nie je školenie.

POSKYTNUTIE ÚDAJOV spoločnosti Abiset. Pre zabezpečenie služieb a ochrany používania programu súhlasíte s poskytnutím nevyhnutných údajov o užívateľovi programu v rámci platných zákonov Slovenskej republiky o spracovaní elektronických údajov. Program môže tieto údaje používať automaticky prostredníctvom on-line služieb pre zabezpečenie informovanosti užívateľa o stave a aktualizáciách programu.

AKTUÁLNE PLATNÉ ZENIE tejto licencie  je prístupné na internetových stránkach http://help.ikelp.com/go/?key=predajca.licencie.aplikacia