Licence iKelp Pokladna

LICENČNÍ SMLOUVA PRO APLIKACI iKelp Pokladna

Tato smlouva je právní smlouva mezi Vámi, koncovým uživatelem, a Abiset s.r.o. Než začnete tento programový produkt používat, přečtěte si pozorně následující ustanovení a podmínky.

 INSTALACE, KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÉ VYUŽITÍ PROGRAMU ZNAMENÁ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI SMLOUVY NESOUHLASÍTE A JSTE PŮVODNÍ KUPUJÍCÍ TOHOTO PRODUKTU, neprodleně (DO JEDNOHO MĚSÍCE OD DATA VSTUPU) VRAŤTE PRODUKT VČETNĚ PUBLIKACÍ A JINÝCH MATERIÁLŮ NA MÍSTO, KDE JSTE JEJICH ZAKOUPILI A OBDRŽÍTE PLNOU NÁHRADU.

 LICENČNÍ PRÁVO. Na základě této licenční smlouvy smíte používat jednu kopii programu společnosti Abiset s.r.o. ("Program") pouze na jednom počítači / pracovní stanici (licence na počítač). Program se na počítači "používá", pokud je instalován do trvalé paměti (např. Na pevný disk, nebo jiné zařízení pro ukládání dat) tohoto počítače. Program může být používán v síti pouze tehdy, pokud má každý souběžně pracující uživatel originální program. Toto licenční právo je poskytováno na dobu 7 let po přijetí této licenční smlouvy. Uživatel má právo na upgrade (novou verzi) programu, pokud má zaplaceno všechny dluhy vůči společnosti Abiset a předplacenou roční údržbu, kde nová verze programu spadá do období předplacené údržby.

AUTORSKÉ PRÁVO. Všechna autorská práva na Program (včetně animací, zvukových nahrávek, obrázků, hudby, fotografií, videa a textů obsažených v Programu) jsou majetkem společnosti Abiset, jejich dodavatelů a poskytovatelů licencí. Jsou chráněny zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími národními zákony. Nesmíte kopírovat program, uživatelský manuál ani další materiály, které jsou součástí produktu.

DALŠÍ OMEZENÍ. Nesmíte modifikovat, udělovat licenci, pronajímat, půjčovat, překládat, vytvářet zpětný překlad a analýzu, dekompilovat nebo Disassembly program bez předchozího písemného souhlasu společnosti Abiset. Můžete trvale převést Vaše práva získaná podle této licenční smlouvy za podmínky, že převedete všechny kopie produktu a všechny další materiály a za podmínky, že příjemce souhlasí s podmínkami této smlouvy.

OMEZENÍ ZÁRUKY. Abiset s.r.o. zaručuje, že program bude funkční po dobu 90 dnů od data převzetí a produkt nebude mít nedostatky materiálu po dobu 1 roku při dodržení podmínek běžného používání a údržby. S výjimkou této záruky je produkt poskytován bez dalších záruk jakéhokoli druhu. Abiset s.r.o. nezaručuje, že program splní všechny Vaše požadavky a že činnost programu bude bezchybná a nepřetržitá. Tato omezená záruka se nevztahuje na selhání funkce v důsledku nehody, či nesprávného zacházení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. ABISET s.r.o., JEHO DODAVATELÉ ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTERÉ BY VZNIKLY NA ZÁKLADĚ POUŽITÍ PRODUKTU, UŽIVATELSKÉ DOKUMENTACE NEBO TECHNICKÉ PODPORY.

UKONČENÍ LICENCE. Tato licence je platná do svého ukončení. Licence bude ukončena automaticky, pokud porušíte kterékoli ustanovení.

TECHNICKÁ PODPORA. Pouze registrovaní uživatelé mají nárok na bezplatnou technickou podporu. Technická podpora není školení.

POSKYTNUTÍ DAT společnosti Abiset s.r.o .. Pro zajištění služeb a ochrany používání programu souhlasíte s poskytnutím potřebných údajů o uživateli programu v rámci platných zákonů České republiky o zpracování elektronických dat. Program může tyto údaje používat automaticky prostřednictvím on-line služeb pro zajištění informovanosti uživatele o stavu a aktualizacích programu.

AKTUÁLNĚ PLATNÉ ZENÍ této licence je přístupné na internetových stránkách  http://www.ikelp.com/go/?key=pokladna.licencie.aplikacia

 

 

Besteron VISA, MasterCard